Wsparcie de minimis oraz COSME

Wsparcie dla firm z sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw może przybierać rozmaite formy. Jedną z nich są gwarancje na zabezpieczenie kredytu - de minimis oraz COSME. Są one udzielane przez BGK, czyli Bank Gospodarstwa Krajowego. Jakie mogą być zalety skorzystania z tego rodzaju pomocy i kto może się o nią starać?

Gwarancja de minimis - czym jest?

Pomoc w formie de minimis opiera się na zabezpieczeniu spłaty kredytu obrotowego lub inwestycyjnego. Bank Gospodarstwa Krajowego występuje w tym przypadku jako swego rodzaju poręczyciel. Jeżeli popadniemy w kłopoty finansowe, ureguluje on nasze zobowiązanie, a potem dochodzić będzie swoich należności. Dzięki powyższym czynnikom przedsiębiorca nie musi zastawiać osobistego majątku, aby zdobyć środki finansowania na swoją działalność. Może to być także ciekawe rozwiązanie dla tych, którzy nie mogą poszczycić się długą historią kredytową, co z kolei w oczach banków często zmniejsza ich wiarygodność.

Możliwość skorzystania z omawianego wsparcia uwarunkowane jest niejednokrotnie stażem firmy na rynku - to zależy już od poszczególnych banków. Ważny jest też fakt, że złożenie wniosku o kredyt zabezpieczony gwarancją de minimis powinno nastąpić w jednym z podmiotów współpracujących w tym zakresie z BGK. Obowiązują również określone limity, których wykorzystanie uniemożliwia uzyskanie pomocy we wspomnianym wariancie.

Pomoc de minimis w ramach programu rządowego może obejmować nie tylko gwarancje kredytowe udzielane przez BGK, ale również inne formy wsparcia dla przedsiębiorców. Należy do nich chociażby możliwość umorzenia zaległości podatkowych. Trzeba jednak podkreślić, że zasadniczo program jest ukierunkowany na rozwój firm, nie zaś na wyciąganie ich z kłopotów finansowych.

Czym jest gwarancja COSME?

Kolejnym rozwiązaniem dla mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw jest wzięcie kredytu zabezpieczonego przy pomocy gwarancji COSME. Podobnie jak w przypadku poprzednim chodzi o zobowiązania obrotowe lub inwestycyjne. W tym zakresie z BGK współpracują wybrane banki na rynku. Maksymalna wysokość kredytu z gwarancją COSME wynosi 600 000 złotych, a zabezpieczenie może pokryć do 80% zobowiązania. To, co warte jest zauważenia, to niska prowizja, która wynosi zaledwie 1% w skali roku. COSME może się przydać także wtedy, kiedy limity pomocy de minimis zostały już wyczerpane.

Okres gwarancji wynosi maksymalnie 27 miesięcy w przypadku kredytów obrotowych, a odnośnie zobowiązań inwestycyjnych - 99 miesięcy. Proces składania wniosku nie jest zbytnio skomplikowany, podobnie jak przy pomocy de minimis, co sprawia, że obie możliwości nieraz są niezwykle atrakcyjne dla przedsiębiorców.

Korzystanie ze wsparcia rządowego może być opcją bardzo przydatną. Trzeba jednak podejść do tematu odpowiedzialnie i zastanowić się nad tym, jak rozsądnie użyć otrzymanych w taki sposób środków. Bez wątpienia gwarancje de minimis i COSME, to ciekawe propozycje programów pomocy dla osób, które chciałyby zainwestować w rozwój swojego biznesu.

UA-113483828-2