Kredyt na firmę a sposób rozliczenia z urzędem skarbowym.

Banki bardzo dokładnie analizują zdolność kredytową. Na wyliczenie zdolności kredytowej duży wpływ ma sposób rozliczania się z urzędem skarbowym. W niniejszym artykule zostaną omówione najpopularniejsze formy rozliczenia w odniesieniu do późniejszych możliwości kredytowych.

Warto podczas zakładania firmy przemyśleć, jaki sposób rozliczenia będzie dla nas najbardziej korzystny, biorąc pod uwagę również późniejsze kredyty. W przedsiębiorstwach działających już można raz w roku zmienić formę opodatkowania - do 20 stycznia.

Księga przychodów i rozchodów i podatek liniowy

Najprostszy i najpowszechniejszy sposób rozliczania się, szczególnie dla niewielkich przedsiębiorstw i jednoosobowych działalności gospodarczych. Dochód wyznaczany jest prostym działaniem matematycznym: od przychodów odejmowane są koszty uzyskania przychodu. Podatek wyliczany jest na podstawie stawki - odpowiednio 18% i 32% dla KPIR oraz 19% dla podatku liniowego. Dla banku jest to najprostszy sposób na wyliczenie zdolności kredytowej, ponieważ bez problemu można wyznaczyć dochód netto. Zwykle jest to dochód netto z ostatniego zeznania PIT, bądź średnia dochodu z ostatnich 12 miesięcy. Często jednak przedsiębiorcy, aby płacić niższy podatek zwiększają koszty uzyskania przychodu, co ma odzwierciedlenie w niższej zdolności kredytowej. Wyższe koszty uzyskania przychodu, to niższy dochód netto, ale też niższy podatek. Przedsiębiorcy powinni odpowiednio wcześniej zastanowić się na czym im najbardziej zależy. Oszczędność kilkuset złotych miesięcznie może okazać się zamknięciem drogi do kredytu.

Ryczałt

Rozliczenie ryczałtem to wybór jednej z pięciu stawek procentowych, które zależą od branży działalności firmy. Nie ma obowiązku prowadzenia KPIR, ponieważ podatek wyliczany jest na podstawie przychodu, bez uwzględnienia kosztów jego uzyskania. Stąd dla banku nie jest to jasna sytuacja, jakie ewentualny kredytobiorca posiada dochody netto. Wiele w tym przypadku zależy od zasad panujących w banku. Przeważnie instytucje finansowe wyliczają dochód netto na podstawie określonego procentu uzyskiwanych przychodów. Najczęściej jest to od około 20% do 25 %. Niektóre banki przyjmuje procent na podstawie stawki ryczałtu, kierując się zasadą, iż wyższa stawka podatku to większy procent przychodu. W przypadku rozliczania się na podstawie ryczałtu należy uważnie sprawdzać oferty banków, ponieważ może się ona znacznie różnić w zależności od kredytodawcy. Wynika to z różnie przyjmowanego procentu zysku z przychodów.

Karta podatkowa

Karta podatkowa to sposób rozliczania z fiskusem, w którym najtrudniej jest wyliczyć zdolność kredytowa przedsiębiorcy. Jest to efektem tego, iż nie jest zależna od osiąganych dochodów. Przeważnie zdolność kredytową wyznacza się jako miesięczna stawka podatku (wymiar karty) pomnożona przez określoną liczbę, czyli wskaźnik przyjęty przez kredytodawcę. Od czego zależy mnożnik? W głównej mierze od rodzaju działalności, liczby mieszkańców miejscowości, gdzie działa firma. Jest to najmniej korzystny sposób rozliczenia się w przypadku chęci wzięcia kredytu.

Pełna księgowość

Przedsiębiorca prowadzący jedno osobowe firmy który przekroczył limit 2mln EUR przychodów zobligowany jest do prowadzenia pełnej księgowości. W przypadku rozliczania się w ten sposób jest możliwe uzyskanie finansowania. Dokumenty potrzebne do analizy to rachunek zysków i strat oraz bilans.


Wybór metody opodatkowania nie jest tylko sposobem rozliczania się z urzędem skarbowym, ale tez decydującym elementem otrzymania przez nas kredytu w banku. Najkorzystniejsza zdolność kredytowa jest uzyskiwania w przypadku KPIR i podatek liniowego. W przypadku ryczałtu dużo zależy od banku, który wybierzemy. Natomiast karta podatkowa to sposoby rozliczenia, w których często uzyskanie kredytu jest wręcz niemożliwe.
UA-113483828-2