Kredyt na start firmy

Praca na własny rachunek jest marzeniem wielu osób. Założenie własnej działalności wiąże się jednak ze sporym wkładem finansowym, na który nie każdego stać, szczególnie jeśli swój biznes pragną rozpocząć młodzi ludzie. Gdzie w takim razie można szukać tak bardzo potrzebnych środków pieniężnych? Czy możliwe jest uzyskanie kredytu dla firm na start?

Kredyt na start firmy - kto może liczyć na wsparcie finansowe?

Banki niechętnie udzielają kredytów dopiero rozpoczynającym działalność przedsiębiorstwom. Najczęściej spotykanym kryterium jest co najmniej sześciomiesięczny staż prowadzenia firmy, chociaż niektóre instytucje podnoszą go aż do dwunastu miesięcy. Oczywiście, również i w takim przypadku wymagane jest potwierdzenie dobrej kondycji finansowej przedsiębiorstwa. Należy więc przestawić wyciągi z kont firmowych, a także zaświadczenia o braku zaległości w spłacie składek ZUS oraz podatków. Często banki oczekują również przestawienia konkretnego biznesplanu na najbliższe lata i ewentualnych możliwości zabezpieczenia kredytu, chociażby w postaci hipoteki na nieruchomość. Co jednak w przypadku firm, które dopiero zawierzają wejść na rynek? Tutaj sytuacja jest już nieco bardziej skomplikowana.
Istnieje grupa banków w Polsce, które wprawdzie oferują wsparcie finansowanie dla początkujących przedsiębiorstw, jednocześnie trzeba jednak liczyć się z tym, że taki kredyt obwarowany jest wieloma restrykcyjnymi zasadami, a samo oprocentowanie i prowizja są bardzo wysokie. Alternatywę stanowią instytucje pożyczkowe, nie każdy jednak chce korzystać z usług tego typu firm. W takim przypadku pozostaje więc powrócić do punktu wyjścia.


Co zrobić, aby dostać kredyt na rozpoczęcie własnego biznesu?

Przede wszystkim należy przyszykować się na to, że cały proces będzie długi i nieco skomplikowany. Należy bowiem w rzetelny sposób udowodnić bankowi, że nasza firma ma potencjał i będzie przynosiła regularne dochody umożliwiające comiesięczną spłatę zadłużenia. Oprócz wszystkich niezbędnych dokumentów, należy również przygotować bardzo szczegółowy biznesplan, zawierający dokładny opis działalności, prognozę przyszłych wydatków i zysków, analizę danego segmentu branżowego oraz potencjalnych zagrożeń wynikających z wprowadzenia przedsiębiorstwa na rynek.
Niezbędne okaże się również określenie konkretnego celu, na który zostaną przeznaczone otrzymane środki. Możliwości jest tutaj wiele począwszy od zakupu lokalu, poprzez inwestycję w wyposażenie, potrzebny sprzęt czy kampanię reklamową. Trzeba liczyć się z tym, że bank, który udzieli nam kredytu może regularnie sprawdzać czy pieniądze zostały spożytkowane zgodnie z założeniami. Warto więc zbierać wszystkie paragony i faktury, aby potem bez żadnych komplikacji przedstawić je instytucji. W przypadku wystąpienia nieprawidłowości, bank może w każdej chwili zwrócić się o zwrot pożyczonych środków wraz z odsetkami.


Otrzymanie kredytu na start firmy jest więc możliwe, jednak należy pamiętać o tym, aby rzetelnie i skrupulatnie przygotować się przed wizytą w banku. Instytucja w takiej sytuacji nie jest w stanie ocenić faktycznej płynności finansowej, dlatego decyzja o przyznaniu wsparcia finansowego zależna jest wyłącznie od dobrze wypełnionego wniosku. Jeśli nie jesteśmy sami w stanie przygotować właściwego biznesplanu, można zwrócić się z tym do profesjonalnie zajmujących się tym firm. Oczywiście, wiąże się to z dodatkowymi kosztami, jednak taka inwestycja znacząco zwiększa szansę początkującego przedsiębiorstwa na otrzymanie kredytu.

UA-113483828-2