Restrukturyzacja firmy zamiast upadłości?

Najistotniejszą kwestią w wyborze właściwej drogi dla firmy, która popadła w problemy finansowe, jest umiejętność dostrzeżenia subtelnej granicy, poza którą nie będzie już komfortu wyboru pomiędzy restrukturyzacją a upadłością.

Każde przedsiębiorstwo miewa okresowe kłopoty natury ekonomicznej, co związane jest rożnymi czynnikami, m. in. sezonowością popytu na oferowane przez nie produkty/usługi, wyeksploatowanymi liniami technologicznymi, generującymi wyższe koszty czy wzrostem konkurencji w danej branży. Pytanie czy właściciel podejmie odpowiednie decyzje naprawcze, czy doprowadzi do pogłębienia kryzysowej sytuacji, z której może nie być już wyjścia. Po nowelizacji prawa upadłościowego sprzed trzech lat, oprócz dookreślenia tematyki upadłościowej, pojawił się również termin restrukturyzacji. Restrukturyzacja jest dla firm alternatywą do upadłości i likwidacji, a cała procedura stwarza możliwości kontynuowania i w efekcie naprawy sytuacji finansowej przedsiębiorstwa, polegającą na przywróceniu dłużnikowi w procesie nadzorowanym przez sąd - możliwości regulowania swoich zobowiązań.


Rodzaje restrukturyzacji

Przywołana ustawa zakłada możliwość przeprowadzenia kilku postępowań w obszarze restrukturyzacji, mianowicie: związane z zatwierdzeniem układu, postępowanie układowe przyspieszone, zwykłe postępowanie zmierzające do zawarcia układu z wierzycielami oraz postępowanie sanacyjne. Postępowanie zatwierdzające układ z wierzycielami jest najprostszą drogą, ponieważ sprowadza się do zatwierdzenia przez sąd opracowanych wcześniej założeń restrukturyzacyjnych. Jeśli chodzi o przyspieszone postępowanie układowe, to polega ono na powołaniu przez sąd niezależnego doradcy restrukturyzacyjnego, pełniącego funkcję nadzorcy procesu. Kolejna formuła to postępowanie układowe, o podobnej procedurze jak w przypadku przyspieszonej wersji, jednak uruchamiane w przypadku wystąpienia powyżej 15% spornych wierzytelności. Najbardziej innowacyjnym i złożonym procesem restrukturyzacji, w którym następuje niemal całkowite ubezwłasnowolnienie dłużnika w zakresie decyzyjności, est postępowanie sanacyjne. Pieczę nad postępowaniem sanacyjnym przejmuje zarządca sądowy, który ma określony czas na przygotowanie układu z wierzycielami, po czym dopiero wnosi o jego zatwierdzenie do sądu.


Korzyści związane z restrukturyzacją

Niezaprzeczalną zaletą restrukturyzacji jest fakt, że firma ma szansę przetrwać na rynku, w przeciwieństwie do upadłości, która w konsekwencji oznacza likwidację przedsiębiorstwa. Zwykle, wszczęcie postępowania restrukturyzacyjnego, dotyczy podmiotów posiadających duży potencjał do samodzielnego funkcjonowania na rynku w przyszłości, bez nadzoru sądowego. W sytuacji, kiedy dana firma notowana jest na giełdzie, jest to również duża szansa na uratowanie kapitału zainwestowanego w jej papiery przez indywidualnych inwestorów. Restrukturyzacja umożliwia przedsiębiorstwu przetrwanie w okresie dekoniunktury rynkowej, odsunięcie presji wierzycieli i sprawienie, że firma powróci do normalnej działalności oraz odbudowywania swojej pozycji biznesowej, a także zaufania kontrahentów.


Podsumowanie

Ryzyko finansowe jest naturalnie wpisane w działalność biznesową. Problemy ekonomiczne w firmie mogą pojawić się nagle i być związane z wystąpieniem czynników obiektywnych, jak też być efektem złego zarządzania przez managera. Jeżeli jednak w porę właściciel uświadomi sobie beznadzieję związaną ze stagnacją w obszarze zmian, ma czyste intencje i wolę wyprowadzenia firmy z problemów, to restrukturyzacja jest rozwiązaniem idealnym. Wkracza bowiem czynnik kontrolny w postaci sądu oraz wsparcia ze strony niezależnych specjalistów, z pomocą których z pewnością można uchronić firmę przed upadłością. Nadzór i koordynacja całej procedury przez sąd i powołanych przez niego doradców, jest niezwykle ważna, żeby zminimalizować ryzyko, iż restrukturyzacja będzie dla przedsiębiorcy jedynie sprytną ucieczką od wierzycieli i swoistą formą szantażu biznesowego. Zawsze lepiej jest podjąć próby naprawcze, niż postawić firmę w stan upadłości i taka też była idea wprowadzenia do przepisów prawnych pojęcia restrukturyzacji.

UA-113483828-2